DeKeuzeKracht Coaching

Ik geloof in de kracht van keuzes. Keuzes geven kracht. Keuzes maken betekent dat jijzelf de regie voert over jouw loopbaan en jouw leven. Ik werk hierbij volgens DeKeuzeKracht methode, een methode die ik zelf ontwikkeld heb. Deze methode bestaat uit 6 V's (Verkenning - Verdieping - Verbreding - Verandering - Vertrouwen - Verankering) die elkaar opvolgen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze komen terug in de vijf verschillende modules die DeKeuzeKracht methode kent.

De ervaring leert dat vaak wordt gekozen voor de module Kompas, die bestaat uit 6 coachsessies van 1,5 uur in een periode van 3 maanden, wandelend in de natuur. Met deze coaching ben jij in staat vol vertrouwen keuzes te maken. Jóuw keuzes, omdat je zelf verantwoordelijk bent voor een nieuwe draai aan jouw loopbaan en jouw leven. Oftewel: Durf te leven, durf te kiezen!