curve

DeKeuzeKracht methode gaat uit van 6 V's

Verkenning - Verdieping - Verbreding - Verandering - Vertrouwen - Verankering

Deze 6 V's volgen elkaar op en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze komen terug in de vijf verschillende modules die DeKeuzeKracht methode kent.

Verkenning is de fase waarin je helder krijgt wát jij wil veranderen en welk doel je voor ogen hebt. 

Verdieping zorgt voor een compleet zelfbeeld: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

Verbreding geeft meer inzicht en je ontdekt nieuwe perspectieven. 

Verandering en Vertrouwen maken dat je patronen doorbreekt dat leidt tot keuzes die je vol vertrouwen en zonder zorgen maakt.

Verankering leert je hoe je behaalde resultaten vasthoudt.

curve
line