Wat is Co-Active Coaching

Co-Active coaching:

  • Focust op het versterken van kwaliteiten, talenten en ambities; als Co-active coach ga ik op zoek naar je intrinsieke drijfveren, motieven en waarden.
  • Is gericht op de toekomst; we gaan niet proberen uitgebreide verklaringen te vinden voor het verleden.
  • Is geen therapie; we hebben het over uitdagingen en doelen die we gaan bereiken, niet over problemen die opgelost moeten worden.
  • Co-active verwijst naar de actieve samenwerking tussen coach en cliënt.

Co-Active coaching gaat uit van drie kernprincipes: voldoening, balans en proces.
Het zijn de principes die de levenswaardigheid van het leven bepalen.

  • Het gevoel van voldoening wordt bepaald door wat je waardevol en echt belangrijk vindt. Door er achter te komen wat jouw belangrijke waardes zijn ben je beter in staat om keuzes te maken die in balans zijn met wie jij bent.
  • Het vinden van de juiste balans is een kwestie van keuzes maken.  Het helpt je om je perspectief te verbreden en het leert je om ja te zeggen tegen het één en nee tegen het ander. Balans is een continue proces en staat daardoor nooit stil.
  • Doordat je vaak gericht bent op het eindresultaat, kun je uit het oog verliezen hoe je daar komt. De ene keer verkeer je in rustig vaarwater, een andere keer lijk je wel op een wilde rivier te zitten. Proces coaching maakt je bewust van waar en hoe je op dit moment in het werk en in het leven staat en geeft je nieuwe inzichten.