curve
Nicole Meijer
- DeKeuzeCoach
DeKeuzeCoach
Als ik werkelijk mijn situatie wil verbeteren, dan kan ik werken aan het enige waarover ik controle heb;
mijzelf.
- Stephen Covey

Krijg kracht om te kiezen & neem afscheid van perfectionisme

We leven in een wereld waarin je steeds meer kunt kiezen. Bovendien is onze maatschappij vaak gericht op prestaties, succes en een ‘perfecte’ leefstijl. Deze twee thema’s vormen de lijn in mijn coachingspraktijk. Krachtige keuzes maak je namelijk vanuit je eigen talenten, drijfveren en verlangens. Moeilijk kunnen kiezen is echter één van de symptomen van perfectionisme. 

DeKeuzeKracht methode
Ik geloof in de kracht van keuzes. Keuzes geven kracht. Keuzes maken betekent dat jijzelf de regie voert over jouw loopbaan en jouw leven. Vanuit die gedachte ben ik actief als DeKeuzeCoach. Ik werk hierbij volgens DeKeuzeKracht methode, een methode die ik zelf ontwikkeld heb. Deze methode bestaat uit 6 V's die een totaalbeeld vormen, op basis waarvan jij vol vertrouwen de juiste keuzes maakt. Jóuw keuzes, omdat je zelf verantwoordelijk bent voor een nieuwe draai aan jouw loopbaan en jouw leven. Oftewel: Durf te leven, durf te kiezen!

Perfectionisme coaching
Op zich is er niets mis met perfectionisme. Het wordt echter lastig als je voortdurend streeft naar het hoogste haalbare. Wanneer je nooit echt tevreden bent over jezelf en de lat onrealistisch hoog legt. Dan is perfectionisme een factor die kan leiden tot stress en zelfs tot burn-out. Goed nieuws: je kunt afscheid nemen van perfectionisme. Ook in de huidige maatschappij waar perfectionisme aangewakkerd wordt door sociale media en jongeren meer perfectionistisch zijn dan ooit. Perfectionisme coaching doorbreekt patronen en verandert jouw manier van denken en doen.

DeKeuzeKracht methode
curve
line