Intake

Voorafgaand aan een coachtraject vindt er altijd een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek plaats, de intake.

  • In het intakegesprek specificeren we je coachvraag; vervolgens kan ik je aangeven waarmee en hoe ik je kan ondersteunen. 
  • We formuleren coachdoelen en resultaten.
  • Je ervaart de eerste aanzet van een coachgesprek. 
  • Minstens zo belangrijk in dit gesprek is te ervaren of er een wederzijdse klik is.
  • ​Coaching betekent vertrouwen, dus alles bij coaching is vertrouwelijk.

Beroepsethiek

De opleidingen Certified Professional Coach en de Co-Active Coaching die ik heb gevolgd zijn ICF (International Coach Federation) geaccrediteerd; de opleiding tot Perfectionismecoach en Masterclass Traumacoach zijn geaccrediteerd door het Nobco. Ik werk volgens de Beroeps/Ethische gedragscodes van deze beroepsverenigingen.