Polyvagaal theorie

In mijn coaching maak ik graag gebruik van de polyvagaal ofwel autonome ladder.

PVT staat voor Polyvagaal theorie. Het is de theorie van Stephen Porges die gaat over ons autonome zenuwstelsel dat onbewust werkt en -bijvoorbeeld- de ademhaling en spijsvertering regelt. Kennis van dit autonome zenuwstelsel kan je helpen een bepaalde reactie te herkennen als een automatische reactie. Als je een automatische reactie herkent, kun je deze vervolgens reguleren en ‘ombuigen’.

Jouw autonome zenuwstelsel werkt 24/7 onbewust om jou te beschermen. Het vangt prikkels op en schat het risico van deze prikkels in. Als jouw zenuwstelsel een prikkel ontvangt die als ‘veilig’ wordt bestempeld, dan kun je je als mens verbinden met anderen, contact leggen en voel je je zeker en krachtig. Bij onveilige prikkels schiet het zenuwstelsel in de overlevingsstand en zorgt het ervoor dat je vecht, vlucht of bevriest. Dit uit zich in angst, piekergedrag, onzekerheid en afsluiting van jezelf en anderen.

Van onbewust naar bewust

Door de werking van jouw autonome zenuwstelsel doorloop je elke dag voortdurend de ladder van veilig naar onveilig en weer terug. PVT verklaart het stijgen en dalen op de ladder en zorgt voor herkenning en regulering van de verschillende statussen. Bovendien laat PVT zien dat ieder mens veerkracht heeft om terug te bewegen en omhoog te klimmen op de ladder naar rust, veiligheid en verbinding. Met deze wetenschap kun je gevoelens en gedrag herkennen en verklaren en vervolgens reguleren.

Leuk om te weten: PVT is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar één zenuw, de nervus vagus. Deze zenuw waaiert vanuit jouw hersenstam naar beneden, verbindt verschillende organen met elkaar en stuurt onder andere jouw gezichtsspieren aan. Deze zenuw bestaat uit meerdere bundels, vandaar de naam polyvagaal. Poly betekent namelijk meerdere.