Polyvagaal theorie

De combinatie van trauma en perfectionisme legt een extra belasting op ons fysieke en mentale welzijn. De Polyvagaal Theorie (ontwikkeld door Dr. Stephen Porges) geeft inzicht in de impact van perfectionisme en trauma op ons autonome zenuwstelsel.

Trauma activeert het autonome zenuwstelsel op een intense manier, waarbij het lichaam reageert met de vecht-, vlucht- of bevriesreactie. Ook perfectionisme kan het autonome zenuwstelsel beïnvloeden; de constante druk om perfect te zijn en de angst om te falen zetten ons lichaam onder voortdurende stress. Dit kan leiden tot een verhoogde activiteit in het zenuwstelsel, met symptomen zoals verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, verhoogde bloeddruk en verhoogde spierspanning. Het zenuwstelsel kan moeite hebben om terug te keren naar een staat van rust en evenwicht.

Met de inzichten en handvatten van de polyvagaal theorie is veiligheid en regulatie te herstellen, zijn wonden van trauma te helen en kunnen belemmerende patronen van perfectionisme worden losgelaten.

Voor mij zijn perfectionismecoaching, traumacoaching en de polyvagaal theorie onlosmakelijk met elkaar verbonden in de zoektocht naar herstel en groei. Door deze benaderingen te combineren, kan ik op een meer holistische manier werken en mensen op verschillende niveaus ondersteunen. Samen verkennen we de oorsprong van perfectionisme, werken we aan het helen van trauma en leren we hoe het zenuwstelsel een rol speelt in ons welzijn. Deze geïntegreerde aanpak biedt een krachtig en veelzijdig kader om persoonlijke groei en verandering te bevorderen.