Perfectionisten: rolmodellen of tijdbommetjes?

Steeds meer werknemers kampen met stress en burn-outklachten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal in Nederland is gestegen van 11% in 2007 naar 16% in 2019.

De kosten van verzuim voor werkgevers zijn aanzienlijk. Een zieke medewerker kost ongeveer 2,5 maal het loon (denk aan loondoorbetaling, tijdelijke vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratiekosten). En die kosten lopen aanzienlijk op als je bedenkt dat herstel van een burn-out een half jaar tot een jaar kan duren.

Het is natuurlijk heel fijn om ambitieuze medewerkers te hebben die de lat hoog leggen en streven naar het allerbeste. Perfectionisme wordt vaak gezien als een kwaliteit. Er is ook niets mis mee om de dingen zo goed mogelijk te willen doen. Het helpt je bij je studie, werk, sport en hobby. Het geeft je energie en motivatie.

Er zit echter ook een keerzijde aan perfectionisme. De kant waarin het dwangmatige ‘moeten’ de overhand krijgt, waardoor de medewerker:

  • voortdurend om bevestiging vraagt
  • nauwelijks of geen grenzen stelt
  • alles onder controle wil houden
  • altijd maar doorgaat, nooit opgeeft
  • gaat piekeren
  • zich overal verantwoordelijk voor voelt
  • uitstelgedrag vertoont omdat het niet goed genoeg is
  • moeilijk kan kiezen of beslissen

Vaak is er angst om controle te verliezen, angst om te falen of angst om geen waardering te krijgen. Het lukt niet meer om op een goede manier met werkdruk om te gaan. Werkdruk door de maatschappij, door wat er in organisaties gebeurt en door druk en stress in het persoonlijke leven.

De rolmodel-medewerker wordt dan een tijdbommetje dat zonder goede begeleiding vroeg of laat ontploft. Het patroon van perfectionisme is een belangrijke oorzaak van burn-out. En dat wil je als werkgever toch te allen tijde voorkomen!

Uitval voorkomen?
Herken je de eerder genoemde kenmerken van perfectionisme bij een medewerker en wil je voorkomen dat hij/zij uitvalt? Bied dan tijdig ondersteuning en begeleiding aan, bijvoorbeeld door een gespecialiseerde perfectionismecoach. Met behulp van de ©OCP-methodiek (Ontwikkelingsgericht Coachen op Perfectionisme) worden belemmeringen en beperkingen die deze patronen met zich meebrengen zichtbaar en aangepakt. De resultaten zijn verbluffend: mensen staan weer vol zelfvertrouwen, energiek en gemotiveerd in het leven, bevrijd van patronen van perfectionisme.

#bevrijdvanperfectionisme #perfectionismecoach #OCP #zelfvertrouwen #ont-moeten