Gevoelens: voelen of negeren?

In ons drukke bestaan lijken we constant bezig te zijn met denken. Onze gedachten racen voortdurend door ons hoofd, gevuld met takenlijstjes, toekomstplannen en analyses van het verleden. Maar te midden van al dat denken vergeten we soms te voelen. We negeren onze innerlijke stem, duwen gevoelens weg en hopen dat ze vanzelf verdwijnen. Maar helaas, het tegendeel is waar, zolang we onze gevoelens niet erkennen blijven ze sluimeren, invloed uitoefenen op ons gedrag en uiteindelijk hun tol eisen. 

Gevoelens zijn nauw verbonden met onze overtuigingen. Deze overtuigingen ontstaan vaak in onze kindertijd door kleine en grote ingrijpende gebeurtenissen. Denk aan pesterijen school, kritiek van ouders of teleurstellingen tijdens het opgroeien, maar ook verlies van een dierbare, scheiding van ouders of ernstige ziekte kunnen diepe sporen nalaten. Herinneringen aan deze gebeurtenissen kunnen je pijn, verdriet of angst bezorgen. En omdat deze gevoelens en emoties zo intens zijn, wil je er vaak bij wegblijven. Je duwt ze weg in de hoop dat ze verdwijnen of dat je ze kunt negeren. Maar juist door ze weg te duwen, blijven ze aanwezig en kunnen ze op onverwachte momenten weer opduiken.

Hoe fijn zou het zijn als je ook leert voelen en te luisteren naar wat je voelt? Vertrouw niet alleen op je gedachten, maar geef je intuïtie en emoties de ruimte. Neem bewust de tijd om te vertragen, stil te staan en diep te ervaren wat er binnenin je leeft.

  • Stel je voor dat je constant stress voelt op het werk omdat je de overtuiging hebt dat je perfect moet presteren om waardering te krijgen. Door je bewust te worden van deze overtuiging en de impact ervan op je welzijn, kun je jezelf toestaan om het streven naar perfectie los te laten en in plaats daarvan te streven naar persoonlijke groei en voldoening.
  • Misschien voel je je altijd ongemakkelijk in sociale situaties omdat je gelooft dat je niet interessant genoeg bent. Door je bewust te worden van deze overtuiging en te erkennen hoe het je gevoel van eigenwaarde beïnvloedt, kun je beginnen te werken aan je zelfvertrouwen en zelfwaardering.
  • En wat als je constant het gevoel hebt dat je nooit genoeg doet, omdat je gelooft dat je alleen waardevol bent als je keihard werkt en voortdurend over je grenzen gaat? Door je bewust te worden van deze overtuiging en te begrijpen hoe het je gezondheid en geluk beïnvloedt, kun je leren om meer compassie te hebben voor jezelf en jezelf toe te staan om te ontspannen en te genieten van het leven.

Het belang van in het moment zijn kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn geneigd ons enkel te focussen op het verleden of de toekomst. Het is echter in het hier en nu dat we onze gevoelens het duidelijkst kunnen ervaren. Door bewust te zijn van je gedachten en gevoelens in het moment, kun je beter begrijpen wat er in je leeft en daar adequaat op reageren.

Gebeurtenissen uit het verleden kunnen we niet veranderen. De wond die daardoor is ontstaan is wel te helen. Dat begint met het voelen en erkennen van je gevoelens, hoe pijnlijk ze ook zijn. Alleen door ze te omarmen maak je ruimte voor heling en groei.

Het veranderen van je overtuigingen en het luisteren naar je gevoelens is geen gemakkelijke taak, het is een diepgaand en bevrijdend proces. Door bewust te worden van je overtuigingen en gevoelens, kun je de verandering creëren die je verlangt. En de enige persoon op wie jij invloed kunt uitoefenen, ben jezelf. Ja, dat vergt inspanning, maar onthoud, je hoeft het niet alleen te doen. Het is bevrijdend en geeft rust en ruimte. Ik gun jou ook deze vrijheid!